Sistemes d’abastament en baixa – PECIA

Sistemes d’abastament en baixa

Sessions particulars amb tots els ajuntaments que disposen d’un sistema d’abastament en baixa d’àmbit municipal, dirigides als tècnics responsables d’aquest sistema, per a presentar-los la diagnosi realitzada sobre el seu sistema. A les sessions es convida també a la companyia subministradora. L’objectiu de les sessions és presentar la diagnosi feta en el PECIA de cadascun d’aquests sistemes per tal de poder-la contrastar amb ajuntaments i companyies i obtenir dades actualitzades sobre el funcionament del mateix de cara a ampliar i millorar aquesta diagnosi.

En les sessions es presenta una primera anàlisi de la vulnerabilitat de cada sistema d’abastament en baixa en relació al sistema en alta; es fa una caracterització completa del sistema i una valoració qualitativa des del punt de vista de la flexibilitat i resiliència, estat de la xarxa i factors d’eficiència i cobertura; i es presenten també propostes d’inversió en cada sistema d’acord amb l’anàlisi realitzada.

DESCÀRREGUES