Diagnosi per municipis – PECIA

Diagnosi per municipis

Sessions amb cadascun dels 36 ajuntaments metropolitans per a presentar-los els aspectes més rellevants que s’han inclòs dins la diagnosi del PECIA. L’objectiu de les sessions és contrastar amb els municipis la diagnosi realitzada, ampliar i actualitzar dades i conèixer de primera mà les seves inquietuds. La informació es presenta a nivell metropolità i particularitzada per a cada municipi.

S’analitzen els recursos utilitzats, les demandes d’aigua, i els sistemes que configuren el cicle integral de l’aigua. En base a la previsió d’increments de demanda es plantegen diferents mesures a nivell local per a poder fer-hi front.

DESCÀRREGUES