Àmbit territorial – PECIA

Àmbit territorial

L’àmbit del Pla el constitueixen els 36 municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona, tot i que en alguns casos, especialment pel que fa als recursos, s’ha hagut d’anar més enllà tenint en compte que la majoria s’originen o estan condicionats per factors que superen els límits metropolitans.